Mostek PSP MIpB v1.0

  • Współpraca z dedykowanymi licznikami energii poprzez RS485/Modbus.
  • Obsługa dwóch dedykowanych liczników energii.
  • WiFi z obsługą infrastruktury (STA) lub punktu dostępowego (AP).
  • Lokalny interfejs WWW.
  • Możliwość integracji z systemem automatyki poprzez WebAPI.
  • EndPoint dla Prometheus.io (Grafana)
  • Aktualizacje oprogramowania OTA.