Usługi PSPower


Projektowanie na zlecenie.

PSPower oferuje kompleksowe usługi w projektowaniu urządzeń elektronicznych \ energoelektronicznych. Zapewniamy profesjonalne podejście oraz wysoką skuteczność. Projekt realizowany jest kompleksowo począwszy od pomocy w zebraniu założeń, elaborację, implementację, weryfikacje itp. Wynikiem jest zawsze zgodny z założeniami prototyp \ model. Wykujemy projekty układów elektronicznych dla różnych branż.

Klient otrzymuje pełną dokumentację produkcyjną projektu, produkuje we własnym zakresie i oferuje urządzenie jako autonomiczny wyrób lub część większego systemu. PSPower zapewnia utrzymanie projektu, wsparcie merytoryczne we wdrożeniu i produkcji.

lub

Klient otrzymuje zestaw modułów stanowiących istotę przedmiotu zamówienia z przeznaczeniem do zabudowy we własnym systemie. PSPower zapewnia produkcję i dostawy zgodnie z zawartą umową. Klient otrzymuje dokumentację aplikacyjną przedmiotu zamówienia oraz wsparcie w procesie integracji w swoim systemie.


Zarządzanie i doradztwo w projektach R&D.

Jeżeli posiadacie Państwo własny zespół projektowy, a prace nie są prowadzone w satysfakcjonujący Was sposób to oferujemy pomoc w rozwiązaniu tego problemu.


Serwis i utrzymanie w ruchu.

PSPower świadczy usługi w zakresie specjalistycznego serwisu i utrzymania w ruchu urządzeń elektronicznych \ energoelektronicznych.


Ekspertyzy, opinie.

Jeżeli brakuje wiedzy i argumentów w celu określenia stanowiska w sprawie, przyczyn awarii, oceny skutków awarii, następstw użytkowania wyrobów niezgodnych …, zapraszamy do kontaktu – pomożemy.


Doradztwo w zakresie oceny zgodności wyrobów elektrycznych – dyrektywy LVD i EMC.

Wszystkie wprowadzane do obrotu wyroby elektryczne powinny spełniać odpowiednie dla nich wymagania techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej. Jeżeli są Państwo importerami \ producentami wyrobów elektrycznych polecam audyt pozwalający na wykrycie ewentualnych uchybień.


Zainteresowanym chętnie udzielimy informacji szczegółowej – kontakt.

Słowa kluczowe: projektowanie układów elektronicznych, projektowanie układów elektronicznych Poznań, projektowanie obwodów elektronicznych, projektowanie obwodów elektronicznych Poznań, projektowanie urządzeń elektronicznych, projektowanie urządzeń elektronicznych Poznań, projektowanie elektroniki, projektowanie elektroniki Poznań, konstruowanie układów elektronicznych, konstruowanie układów elektronicznych Poznań, obwody drukowane, PCB, zasilanie awaryjne, zasilacze awaryjne, zasilanie buforowe, zasilacze buforowe, energia odnawialna, energia słoneczna, falowniki, napęd elektryczny, przetwornice, UPS, EAS, EAS AM, bramki akustomagnetyczne, systemy akustomagnetyczne , kompatybilność elektromagnetyczna, EMC, LVD.